مهندسين مشاور آب راهه بوم هيركان

شبکه آبیاری و زهکشی،تاسیسات آب و فاضلاب،حفاظت و مهندسی رودخانه

Irrigation and drainage network, water and sewage facilities, river protection and engineering

ABRAHE BOOM HIRKAN

Consulting Engineers

شرکت مهندسین مشاور آبراهه بوم هیرکان (Abraheh Boom Hirkan Consulting Engineers) در سال 1397 با هدف ارایه خدمات مشاوره ای و مهندسی در پروژه های کشاورزی و محیط زیست، سامانه های نوین آبیاری، مدیریت بهینه مصرف آب در کشاورزی، خدمات فنی، طراحی و مطالعه شبکه های آبیاری و زهکشی، تصفیه آب شرب و بهداشتی برای شهر و روستا، جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهری و روستایی، ترویج و توسعه شامانه های نوین کشت شامل کشاورزی حفاظتی (Conservation Agriculture Systems) و سامانه های کشت روی بسترهای بلند (Raised Bed Cropping Systems) تحت شماره 12717 در استان گلستان به ثبت رسیده است.

حوزه فعالیت آب راه بوم
عمده فعالیت شرکت در زمینه ارایه خدمات مشاوره شامل طراحی، مدیریت ساخت، مهندسی ارزش، مهندسی زیر ساختها، مشاوره و نظارت بر پروژه های آبیاری و زهکشی و محیط زیست و کشاورزی می باشد.
مشاوره و طراحی انواع سامانه های نوین آبیاری شامل آبیاری تحت فشار، آبیاری سطحی و آبیاری زیرزمینی، شبکه های آبیاری و زهکشی، خطوط انتقال آب با لوله، احداث و بهسازی کانال های آبیاری، احداث منابع ذخیره آب و انواع آب بندانها، تجهیز و نوسازی اراضی، انواع سامانه های نوین کشت شامل کشاورزی حفاظتی و کشت روی بسترهای بلند دائم.

 

سد سازی

شبکه‌های آبیاری و زهکشی

تأسیسات آب و فاضلاب

حفاظت و مهندسی رودخانه

کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری

محیط زیست

مقاوم‌سازی گروه مهندسی آب

مطالعات جغرافیایی و برنامه‌ریزی فضایی

نقشه‌برداری زمینی

سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی GIS

کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت مهندسين مشاور آب راهه بوم هيركان محفوظ می باشد.